sjkkchien-wh.zoom-a.com

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 5 TAHUN ( 2008 - 2012 )
PUSAT SUMBER SEKOLAH
Jenis PerancanganMatlamatAktivitiImplikasi KewanganUnjuranCatatan
PERPUSTAKAANMatlamat :A.  Pengumpulan Koleksi BahanPeruntukan Pusat Sumber Sekolah & Sumbangan Lembaga Pengurus SekolahPerlu memperbanyak koleksi bahan buku dan bahan bukan buku di perpustakaan bagi mencapai nisbah 1 : 15 
(i)  Menuju ke arah peningkatan
     perkhidmatan perpustakaan
     berkualiti
1.  mengumpul koleksi bahan buku fikyen
     dan bukan fiksyen dalam BM, BI , BC
Objektif :2.  mengumpul koleksi hasil murid sebagai
     rujukan pelajar mengikut mata pelajaran
(i)  melengkapkan perkhidmatan
     perpustakaan dengan
     kemahiran-kemahiran yang
     diperlukan
3.  Proses teknik bahan buku dengan nisbah
     buku pinjaman 1:3 dengan buku rujukan
4.  mengumpul koleksi keratan akhbar
     mengikut subjek 
(ii) Meningkatkan penggunaan
     perpustakaan yang optimum
     dan bersistematik
5.  mengadakan aktiviti semakan stok dan
     baik pulih / pemuliharaan bahan
 B.  Pembangunan Fizikal dan Keceriaan
 1.  Menyediakan ruang bacaan untuk murid-mruid
 2.  Mengubahsuai susun atur rak-rak buku
     mengikut kesesuaian dan penggunaan
 3.  menyusun buku-buku di atas rak dengan
     teratur dan tersusun agar kelihatan kemas
     dan mesra pembaca
 4.  menyusun buku-buku mengikut sistem
     Dewey bagi memudahkan pengguna
     mendapatkan buku
 5.  menjalankan kerja pembersihan setiap hari
  
 C.  Perkembangan dan Latihan
 1.  Memberi taklimat dan Orientasi kepada
     Pengawas PSS
 2.  Memberi sijil penghargaan kepada
     Pengawas PSS yang telah menjalankan
     tugas dengan aktif
  
 D.  Pengautomasian dan Sirkulasi   
 1.  Menyediakan sistem pengautomasian yang
    dapat mengakses katalog buku secara
    automatik
   
 2.  menganalisis kekerapan pengguna membuat
     pinjaman bahan buku dan bahan bukan buku
   
 3.  menghasilkan sistem rangkaian internet yang
     membolehkan pengguna membaca surat
     khabar melalui internet
   
 4.  meminjam buku secara 'online'   
     
 E.  Literasi Maklumat dan Promosi   
 1.  mengadakan pameran buku baru di ruang
     pameran buku baru di Perpustakaan
   
 2.  membuat promosi buku baru semasa
     perhimpunan
   
 3.  membuat pameran-pameran buku secara
     berkala 
   
ALAT PANDANG DENGAR (APD)Matlamat :A.  Penyediaan Peralatan ElektronikSumbangan Lembaga Pengurus SekolahDalam perancangan menjadikan bilik APD bersepadu dengan BBM 
(i)  Menuju ke arah peningkatan
     perkhidmatan dan penggunaan
     Alat Pandang Dengar berkualiti
1.  menyediakan peralatan-peralatan multimedia
     yang mencukupi untuk kegunaan semua guru
2.  menyediakan peralatan-peralatan dan
     kemudahan rakaman bagi menjadikan bilik ini
     sebagai sumber pembekalan bahan P & P
Objektif :3.  menyediakan radio dan rakaman bagi "Off-Air"
     Radio Pendidikan
(i)  melengkapkan perkhidmatan
     APD dengan kelengkapan dan
     peralatan yang mencukupi dan
     bersistematik
B.  Pembangunan Fizikal dan Keceriaan
(ii) Meningkatkan penggunaan
     peralatan elektronik yang
     optimum dan bersistematik
1.  Menceriakan bilik APD dengan menyediakan
     syiling-syiling supaya lebih kondusif
(iii) menjadikan bilik ini sebagai
     pusat mendapatkan peralatan-
     peralatan elektronik dan
     multimedia untuk P & P
2.  Menukar tingkap Louver ke tingkap 'tinted glass'
3.  menukar lampu kalimantang ke "down light"
4.  dipasang dengan LCD dan laptop untuk P & P
5.  menjadikan bilik APD bersepadu dengan BBM
 6.  Menyediakan tempat dan almari untuk
     menggantung carta-carta
 7.  menyediakan rak untuk meletak kit-kit
     pembelajaran
 8.  menyediakan meja bulat untuk meletakkan glob
 9.  menjalankan kerja-kerja pembersihan setiap hari.
 C.  Perkembangan dan Latihan
 1.  Memberi sijil penghargaan kepada
     Pembantu-Pembantu APD yang telah
     menjalankan tugas dengan aktif
 D.  Pengautomasian dan Sirkulasi   
     
 1.  Menyediakan sistem pengautomasian yang
    dapat memproses dan merekod bahan-bahan
    koswer
   
 2.  menganalisis kekerapan pengguna membuat
     pinjaman bahan-bahan koswer
   
     
     
     
     
     
BAHAN BANTU MENGAJAR
( BBM )
Matlamat :A.  Penyediaan Bahan-bahan Pengajaran
    
dan Pembelajaran
Sumbangan Lembaga Pengurus SekolahDalam perancangan untuk memantapkan lagi sistem SNL dalam membuat analisis kekerapan pinjaman bahan BBM 
(i)  Menuju ke arah peningkatan
     perkhidmatan dan penggunaan
     Bahan Bantu Mengajar
     berkualiti
1.  menyediakan bahan-bahan BBM yang
     mencukupi dan sesuai dengan P & P untuk
     kegunaan semua guru
  
Objektif :B.  Perkembangan dan Latihan
(i)  melengkapkan perkhidmatan
     BBM dengan menyediakan
     lebih banyak bahan BBM yang
     mencukupi dan bersistematik
1.  Memberi sijil penghargaan kepada
     Pengawas PSS yang telah
     mengurus BBM dengan baik dan sempurna
(ii) Meningkatkan penggunaan
     BBM dalam P & P secara
     optimum dan bersistematik
C.  Pengautomasian dan Sirkulasi
(iii)  menjadikan bilik ini sebagai
      pusat mendapatkan bahan
      pembelajaran berbentuk
      koswer dan carta-carta serta
      BBM
1.  Menyediakan sistem pengautomasian yang
    dapat memproses dan merekod bahan-bahan
    carta-carta serta BBM
 2.  menganalisis kekerapan pengguna membuat
     pinjaman bahan-bahan carta-carta
     dan BBM
 
 
  
PUSAT AKSESMatlamat :A.  Penyediaan Kemudahan Internet dan
     Pembelajaran Interaktif
Sumbangan Lembaga Pengurus SekolahDalam perancangan untuk mewujudkan bilik Pusat Akses pada tahun 2008 dan ia akan siap pada penghujung tahun tersebut dan akan mula diguna pakai pada awal tahun 2009. 
(i)  Menuju ke arah peningkatan
     perkhidmatan dan penggunaan
     Pusat Akses yang berkualiti
1.  menyediakan kemudahan internet yang
     mencukupi untuk kegunaan murid-murid
2.  menjadikan bilik ini sebagai pusat mendapatkan
     bahan pembelajaran secara akses kendiri
 
Objektif :3.  melengkapkan bilik ini dengan sistem
     perkomputeran yang boleh mengakses
     pembelajaran interaktif
(i)  melengkapkan perkhidmatan
     Pusat Akses dengan
     kelengkapan dan kemudahan
     internet yang mencukupi dan
     bersistematik
4.  menyediakan kemudahan internet secara
     networking dan menggunakan sistem wireless.
5.  Menyediakan lebih banyak komputer untuk
     menampung bilangan murid di sekolah
(ii) Meningkatkan penggunaan
     kemudahan internet yang
     optimum dan bersistematik
 
(iii) meningkatkan pembelajaaran
      secara akses kendiri dengan
      kemudahan pembelajaran
      interaktif yang disediakan.
B.  Pembangunan Fizikal dan Keceriaan

1.  Menceriakan Pusat Akses dengan menyediakan
     syiling-syiling dan pendingin hawa supaya lebih
     kondusif
 2.  Menukar tingkap Louver ke tingkap 'tinted glass'
 3.  menukar lampu kalimantang ke 'down light'
 4.  Dipasang dengan LCD dan laptop untuk P & P
 
  
 C.  Perkembangan dan Latihan   
 1.  Mengadakan bengkel atau kursus untuk murid-
     murid tentang penggunaan internet dan program
     pembelajaran interaktif
   
 2.  mengadakan kursus untuk guru-guru dalam
     penghasilan bahan-bahan pembelajaran
     interaktif
   
     
 D.  Literasi Maklumat dan Promosi   
 1.  mengadakan hebahan tentang perkhidmatan
     Pusat Akses semasa perhimpunan
   
 2.  membuat brosur-brosur untuk diedarkan di kelas-
     kelas bagi menggalakkan penggunaan Pusat
     Akses
   
    
     
PROGRAM GALAKAN MEMBACA
( NILAM )
Matlamat :1.  mengadakan taklimat / orientasi kepada pelajar-
     pelajar tahun 1 tentang pelaksanaan program
     NILAM
 Program NILAM telah sedia ada diadakan.  Program ini perlu dimantapkan lagi dengan mengadakan promosi-promosi bagi menggalakkan pembacaan dalam kalangan pelajar. 
(i)  Menuju ke arah menyemai
     kesedaran bahawa membaca
     itu adalah jambatan ilmu
2.  Pelancaran Galakan Membaca

3.  mengadakan mesyuarat NILAM 2 kali setahun
Objektif : 
4.  meletak notis NILAM dari semasa ke semasa di
     papan notis
(i)  menggalakkan pelajar banyak
     membaca dengan memberi
     pengiktirafan terhadap bilangan
     buku yang dibaca

5.  merekod bacaan sebulan sekali dalam e-NILAM

6.  pengelasan agar aktiviti membaca dijalankan
     secara berterusan
(ii) Membentuk satu budaya suka
     membaca dalam kalangan
     pelajar
7.  mempamerkan analisis rekod Bacaan NILAM di
     dalam kelas
(iii) memupuk budaya suka
     membaca secara paksaan
8.  menegaskan agar bacaan buku direkod dalam
     buku NILAM
9.  memberi pengiktirafan dalam bentuk sijil, lencana
     dan hadiah kepada pelajar-pelajar yang mencapai
     tahap NILAM
 10.  membuat penanda buku NILAM
 11.  melukis poster NILAM
 12.  Membuat Fish Tail NILAM
 13.  menyediakan POKOK NILAM untuk menggantung
       nama atau gambar murid yang mencapai NILAM
 14.  mengenal pasti murid-murid yang berpotensi
       untuk dicalonkan sebagai tokoh NILAM
PENYEBARAN ILMUMatlamat :A.  Sekolah dalam TamanSumbangan Lembaga Pengurus Sekolah dalam pembelian perabot-perabot dan Perakam VCDPapan-papan tanda telah sedia ada tetapi perlu diperbanyakkan lagi di beberapa lokasi 
(i)  Menuju ke arah pembelajaran 
     secara informal
1.  menyediakan sudut-sudut bacaan di tempat-
     tempat yang strategik
 2.  menyediakan papan tanda nilai-nilai murni di
     lorong kaki lima
Objektif :3.  menyediakan bahan-bahan pembelajaran di
     pondok-pondok bacaan
(i)  menggalakkan pelajar belajar
     secara pembelajaran tanpa
     formal
4.  mengadakan pameran-pameran dari semasa
     ke semasa
5.  menyediakan sudut hiburan di mana para
     pelajar berpeluang untuk menonton televisyen
     atau VCD yang berunsurkan pendidikan
(ii) Membentuk satu budaya
    pembelajaran yang kondusif
6.  menyediakan papan tanda nama bagi tumbuh-
     tumbuhan di persekitaran sekolah dan di
     taman mini sains
(iii) memupuk budaya suka
     membaca 
7.  menyediakan papan tanda nama saintifik ikan-
     ikan dalam kolam
  
    
    
    
   
    
    
 


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: